Brak produktów w koszyku.

Zasady korzystania
z portalu

1. Portal internetowy ZdalnaPrzychodnia.pl (https://zdalnaprzychodnia.pl/) przeznaczony jest wyłącznie dla pacjentów w stanie ogólnym dobrym, bez dolegliwości. 

2. Pacjenci w stanach nagłych powinni zgłaszać się na Szpitalny Oddział Ratunkowy lub pogotowie ratunkowe, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

3. Poprzez portal internetowy ZdalnaPrzychodnia.pl udzielane są świadczenia zdrowotne wyłącznie w zakresie przedłużenia recept na leki przyjmowane na stałe, środki antykoncepcyjne oraz antykoncepcję awaryjną (dalej: świadczenia zdrowotne).

4. Poprzez portal internetowy ZdalnaPrzychodnia.pl świadczone są usługi pacjentom którzy z określonego powodu nie mogą udać się do lekarza osobiście. Świadczenia zdrowotne udzielane przez portal ZdalnaPrzychodnia.pl nie mogą zastąpić wizyty w gabinecie lekarskim, a formularz wywiadu zdrowotnego wypełniany przez pacjenta może nie być tak dokładny jak wywiad przeprowadzony przez lekarza twarzą w twarz. W związku z tym zalecamy wizytę u lekarza jeśli tylko będzie to możliwe. Zalecamy także regularne wizyty i badania kontrolne u lekarza prowadzącego. 

5. Warunkiem uzyskania jakiegokolwiek świadczenia zdrowotnego jest zgoda na zbadanie za pomocą systemów teleinformatycznych oraz udzielenie prawdziwych odpowiedzi w formularzu z wywiadem zdrowotnym.  

6. Podanie przez pacjenta informacji i danych kompletnych, prawdziwych i prawidłowych jest warunkiem prawidłowego udzielenia świadczeń zdrowotnych. Za skutki podania błędnych, niekompletnych, nieprawdziwych lub nieprawidłowych danych lub informacji wyłączna odpowiedzialność spoczywa na pacjencie.

7. Zakazane jest:

  1. podawanie informacji lub danych niepełnych, nieprawdziwych, nieprawidłowych;
  2. uzyskiwania świadczenia zdrowotnego dla osób trzecich;
  3. przesyłanie cudzej dokumentacji medycznej;
  4. przesyłanie treści niezgodnych z prawem, sprzecznych z dobrymi obyczajami lub naruszających prawa osób trzecich.

8. Jeżeli w trakcie badania za pomocą systemów teleinformatycznych okaże się, że stan zdrowia pacjenta lub zgłaszany problem tego wymaga, lekarz ma prawo zdecydować o konieczności odbycia przez pacjenta wizyty u lekarza, wezwania pogotowia lub uzyskania innej pomocy medycznej.

9. Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem portalu ZdalnaPrzychodnia.pl jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie informacji zawartych w formularzu wywiadu zdrowotnego w dokumentacji medycznej pacjenta. Pacjent ma prawo do dostępu do dokumentacji medycznej na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. 

10. Pacjent może się spotkać z odmową udzielania świadczeń zdrowotnych przez portal ZdalnaPrzychodnia.pl w przypadku: 

  1. zgłoszenia się po świadczenie zdrowotne osoby niepełnoletniej;
  2. gdy stan zdrowia pacjenta wymaga dodatkowych badań, konsultacji lub badania fizykalnego;
  3. braku udzielania odpowiedzi na wszystkie pytania zawarte w formularzu;
  4. wprowadzeniu nieprawdziwych odpowiedzi w formularzu;
  5. problemów technicznych z połączeniem;

11. Lekarz udzielający świadczenie zdrowotne przez portal ZdalnaPrzychodnia.pl może odmówić udzielania świadczenia zdrowotnego w przypadku podejrzenia wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 7.

12.Informujemy, że przyjmowanie farmakoterapii w jakiejkolwiek postaci wiąże się z ryzykiem wystąpień działań niepożądanych. W przypadku wystąpienia lub podejrzenia wystąpienia jakichkolwiek działań niepożądanych należy pilnie zgłosić się do lekarza, na najbliższy SOR lub zadzwonić na pogotowie ratunkowe. 

13. Informujemy, że przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga regularnych kontroli lekarskich, które powinny odbywać się co najmniej raz na 6 miesięcy.

Potrzebujesz e-recepty na tabletkę po?

Wykup konsultację online z możliwością wystawienia e-recepty.
[]