Menu
Brak produktów w koszyku.

Zespół majaczeniowy

Co to jest zespół majaczeniowy?

 

Zespół majaczeniowy (majaczenie, delirium) to nagła i poważna zmiana w funkcjonowaniu mózgu, która powoduje, że osoba wydaje się być zdezorientowana lub ma trudności z utrzymaniem koncentracji, jasnym myśleniem i zapamiętywaniem ostatnich wydarzeń. Zaburzenie ma zwykle zmienny przebieg. Zespół majaczeniowy może wywołać poważna choroba medyczna, taka jak infekcja, niektóre leki i inne przyczyny, takie jak odstawienie leku lub zatrucie. Starsi pacjenci, powyżej 65 lat, są najbardziej narażeni na wystąpienie majaczenia. Zagrożone są również osoby z wcześniejszą chorobą lub uszkodzeniem mózgu. Niektórzy pacjenci stają się pobudzeni, podczas gdy inni mogą być zdezorientowani.

 

Zespół majaczeniowy jest bardzo częsty na oddziałach intensywnej terapii i na oddziałach onkologicznych. Jednakże, pojawia się on u pacjentów na każdym oddziale i w domach opieki oraz szczególnie u pacjentów z grupy wysokiego ryzyka. Majaczenie różni się od demencji, ponieważ rozwija się nagle, w ciągu godzin lub dni, a nie miesięcy lub lat. W przeciwieństwie do demencji, majaczenie jest zwykle tymczasowe i ustępuje w momencie rozwiązania przyczyny problemu. Delirium różni się również od psychozy choroby psychiatrycznej, w której orientacja, koncentracja i uwaga są zwykle mniej upośledzone. Celem leczenia jest zajęcie się przyczyną majaczenia, gdy jest to możliwe i zapewnienie pacjentowi bezpieczeństwa.

 

Zespół majaczeniowy

 

Nie jest jasne, dlaczego i jak rozwija się majaczenie. Istnieje wiele potencjalnych przyczyn, z których najczęstsze obejmują infekcje, leki i niewydolność narządów (np. ciężka choroba płuc lub wątroby). Infekcja dróg moczowych lub odwodnienie mogą powodować majaczenie u niektórych osób. Okres po operacji to częsty czas rozwoju majaczenia, zwłaszcza u osób starszych. Może to być związane z bólem lub stosowaniem środków znieczulających lub leków przeciwbólowych. Sepsa, choroba zagrażająca życiu, rozwija się w organizmie na skutek ciężkiej infekcji i  często wiąże się ze zmianami w funkcjonowaniu mózgu, nawet u ludzi młodych i wcześniej zdrowych.

 

Czynniki ryzyka

 

Pewne warunki zwiększają ryzyko wystąpienia majaczenia. Należą do nich:

 

 • Zaawansowany wiek,
 • Podstawowe choroby mózgu, takie jak demencja, udar lub choroba Parkinsona, szczególnie w przypadku aktualnych problemów z pamięcią,
 • Stosowanie wielu leków (szczególnie leków psychiatrycznych i środków uspokajających),
 • Nagłe odstawienie regularnie przyjmowanych leków lub zaprzestanie regularnego spożywania alkoholu,
 • Słabość, niedożywienie, bezruch,
 • Zaawansowany nowotwór,
 • Nieleczony ból (chociaż nadmierne stosowanie opioidowych leków przeciwbólowych może również upośledzać funkcjonowanie mózgu),
 • Unieruchomienie, w tym przymus fizyczny,
 • Stosowanie cewników do pęcherza,
 • Złamania kończyn,
 • Zabiegi, w tym testy diagnostyczne,
 • Słaby wzrok lub słuch,
 • Brak snu,
 • Niewydolność narządów (np. przewlekła choroba płuc, niewydolność serca, nerek lub wątroby).

 

Jak powszechne jest majaczenie?

 

Prawie 30% starszych pacjentów doświadcza delirium w pewnym momencie podczas hospitalizacji. To zjawisko jest częstsze na oddziałach intensywnej terapii. Wśród starszych pacjentów, którzy przeszli operację, ryzyko majaczenia waha się od 10% do ponad 50%.

 

Jakie objawy wywołuje zespół majaczeniowy?

 

Majaczenie nie jest chorobą, ale raczej grupą objawów. Najistotniejsze objawy to:

 

 • Nieprawidłowe zmiany w poziomie świadomości i myślenia danej osoby. Osoba może być senna, może wydawać się wycofana i przygnębiona (hipoaktywne majaczenie) lub pobudzona (hiperaktywne majaczenie). Stany te mogą pojawiać się naprzemiennie. Początkowo zmiany niekoniecznie szybko się nasilają.
 • Pacjent często ma trudności z utrzymaniem koncentracji. Może często zmieniać temat w rozmowie, mieć trudności z zapamiętywaniem nowych informacji, wspominać o dziwnych rzeczach lub być zdezorientowany (w miejscu lub w czasie). Niektórzy pacjenci mają halucynacje wzrokowe. Zmiany te rozwijają się w krótkim okresie czasu (od godzin do dni) i mają tendencję do okresowego nasilania się, zwłaszcza po południu i wieczorem. Ta nagła zmiana pomaga odróżnić majaczenie od demencji, która pogarsza się powoli w ciągu miesięcy lub lat.

 

Jak rozpoznać zespół majaczeniowy?

 

Delirium może być trudne do rozpoznania, ponieważ zmiany w zachowaniu można przypisać wiekowi osoby, historii demencji lub innym zaburzeniom psychicznym. Ponadto, objawy mogą pojawiać się i znikać. Dana osoba może nie mieć żadnych objawów lub mieć ich niewiele na początku dnia, ale stopniowo mogą nasilać się później w ciągu dnia lub wieczorem. Jeśli opiekun lub członek rodziny podejrzewa, że ​​ich krewny cierpi na zespół majaczeniowy, ważne jest, aby osoba niezwłocznie poddała się badaniom, w celu zidentyfikowania przyczyny i rozpoczęcia leczenia. Niektóre stany zagrażające życiu mogą powodować majaczenie, dlatego ważna jest ich szybka ocena. Jeśli dana osoba jest hospitalizowana, oceny może dokonać lekarz prowadzący. Jeśli pacjent przebywa w domu, powinien zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu lub na oddział ratunkowy. Bardzo ważne jest, aby klinicyści oceniający osobę z podejrzeniem majaczenia znali pełną historię medyczną pacjenta i wszystkie aktualnie stosowane leki, zarówno te przepisane na receptę, jak i dostępne bez recepty.

 

Badania laboratoryjne

 

Można wykonać badania krwi  lub moczu, w celu ustalenia przyczyny majaczenia. Majaczenie może być pierwszym objawem ciężkiej infekcji lub posocznicy, dlatego można wykonać dodatkowe testy w celu zidentyfikowania infekcji. Często wymagane jest prześwietlenie klatki piersiowej, aby wykluczyć zapalenie płuc.

 

Badania obrazowe mózgu

 

Jeśli przyczyny delirium u danej osoby nie można ustalić na podstawie wywiadu, badania fizykalnego i badań laboratoryjnych, może być zalecane badanie tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego głowy. To badanie może pomóc w ustaleniu, czy w mózgu występują nieprawidłowości, w tym krwawienie, infekcja lub stan zapalny.

 

Nakłucie lędźwiowe

 

Podczas nakłucia lędźwiowego lekarz używa igły do ​​pobrania próbki płynu rdzeniowego z obszaru wokół rdzenia kręgowego w dolnej części pleców. Wykonuje się kilka testów płynu, aby określić, czy infekcja (taka jak zapalenie opon mózgowych lub zapalenie mózgu) może powodować majaczenie, a jeśli tak, to który antybiotyk jest najlepszy. Nie zaleca się nakłucia lędźwiowego u każdej osoby z majaczeniem. Można je wykonać, jeśli inne testy nie są w stanie określić przyczyny lub jeśli występują inne oznaki infekcji ośrodkowego układu nerwowego.

 

Badanie EEG

 

Elektroencefalografia (EEG) mierzy aktywność elektryczną w mózgu. Można ją wykonać u osoby z majaczeniem, w celu wyszukania nieprawidłowej aktywności, która jest często związana z drgawkami i padaczką. Badanie nie jest zalecane u wszystkich osób z majaczeniem, ale można je wykonać, jeśli inne testy nie są w stanie określić co powoduje objawy.

 

Jak leczyć zespół majaczeniowy?

 

Nie ma specjalnego leczenia majaczenia. Zamiast tego, leczenie koncentruje się na kilku podstawowych zasadach:

 

 • Unikaniu czynników, o których wiadomo, że powodują lub nasilają majaczenie, takich jak niektóre leki,
 • Rozpoznawaniu i leczeniu podstawowej choroby,
 • Zapewnieniu opieki wspomagającej,
 • Kontroli niebezpiecznych i destrukcyjnych zachowań.

 

U osób z pierwszym epizodem majaczenia początkowe leczenie często odbywa się w warunkach szpitalnych. Umożliwia to pracownikowi służby zdrowia monitorowanie pacjenta, rozpoczęcie leczenia podstawowego problemu i opracowanie długoterminowego planu opieki z pacjentem lub rodziną.

 

Opieka wspomagająca

 

Celem opieki podtrzymującej jest utrzymanie zdrowia pacjenta, zapobieganie dodatkowym powikłaniom i unikanie czynników, które mogą nasilać majaczenie. To może obejmować:

 

 • Upewnianie się, że dana osoba ma wystarczająco dużo jedzenia i picia (lub w razie potrzeby zapewnia żywienie przez wlew),
 • Leczenie bólu i unikanie dyskomfortu,
 • Ograniczenie stosowania cewników do pęcherza, które mogą być niewygodne, szczególnie dla zdezorientowanych pacjentów,
 • Zachęcanie do ruchu (wstawanie z łóżka, aby chodzić) z niezbędną pomocą, aby uniknąć upadków,
 • Posiadanie kogoś pomagającego podczas posiłków,
 • Utrzymywanie regularnego cyklu doby, w tym dbania o sen,
 • Unikanie nadmiernej stymulacji, co może pogorszyć stan majaczenia, ale także unikanie niedostatecznej stymulacji (zaciemniony pokój, całkowita cisza),
 • Udostępnienie aparatów słuchowych i okularów w szpitalu, jeśli pacjent używa ich w domu.

 

Kontrola zachowań

 

Niektóre osoby z majaczeniem przejawiają zachowania destrukcyjne, potencjalnie powodując krzywdę u siebie lub innych osób. Pacjent może mówić lub robić rzeczy nieprzyzwoite lub obraźliwe, chociaż takie zachowania nie odzwierciedlają prawdziwych przekonań tej osoby. Osoba chora jest również narażona na ryzyko upadku lub nieumyślnego usunięcia przewodów dożylnych. 

 

Opiekun dla chorego

 

Zezwolenie członkowi rodziny lub innemu opiekunowi na pozostanie z pacjentem przy łóżku może pomóc w kierowaniu zachowaniem pacjenta. Ta osoba może udzielić wsparcia, odpowiedzieć na pytania i powiadomić personel, jeśli osoba potrzebuje pomocy. W niektórych przypadkach, szpital jest w stanie zapewnić opiekuna dla pacjenta. Jednakże, znajomy i zaufany członek rodziny lub przyjaciel może zapewnić pacjentowi dodatkowe poczucie bezpieczeństwa.

 

Leki

 

Leki stosowane w celu kontrolowania trudnych zachowań należy rozważać tylko w ostateczności, jeśli pobudzenie pacjenta jest tak skrajne, że może stanowić potencjalne źródło zagrożenia dla siebie lub otoczenia. Niektóre grupy leków, zwłaszcza środki uspokajające, takie jak lorazepam i diazepam, mogą gromadzić się w krwiobiegu i powodować większe zagubienie u chorego. Można rozważyć zastosowanie leków przeciwpsychotycznych, takich jak haloperidol, ale tylko w małych dawkach i przez krótki czas. Jeśli to konieczne, stosowanie leków należy często przerywać, zgodnie z zaleceniami lub zgodą lekarza, aby można było ponownie ocenić stan pacjenta. Leki przeciwpsychotyczne nie są zalecane do długotrwałego leczenia.

 

Ograniczenia

 

Użycie ograniczeń (aby przywiązać osobę do łóżka lub krzesła) prawie nigdy nie jest właściwe, ponieważ może to zwiększyć pobudzenie i stworzyć dodatkowe problemy, uniemożliwiając osobie poruszanie się w razie potrzeby. Zapobieganie ruchowi również potencjalnie pozwala na rozwój owrzodzeń skóry (zwanych odleżynami) podczas siedzenia lub leżenia w tej samej pozycji przez długi czas. Nie wykazano, aby stosowanie obezwładnień zapobiegało upadkom pacjentów.

 

Zespół majaczeniowy a proces powrotu do zdrowia

 

Zespół majaczeniowy ma ogromny wpływ na zdrowie osób starszych. Pacjenci z majaczeniem mogą doświadczać przedłużających się hospitalizacji i obniżonej zdolności do samodzielnego funkcjonowania. Co więcej, może zaistnieć konieczność opieki  nad chorym w placówce opieki długoterminowej (np. w domu opieki). Może to być wynikiem podstawowych schorzeń, takich jak łagodna demencja, które zostają zdiagnozowane lub pogarszają się w wyniku ostrej choroby lub leków, które wywołały majaczenie. Jednakże, nawet pacjenci bez wcześniejszych zaburzeń mózgu mogą wymagać długiego czasu, aby wyzdrowieć z majaczenia będącego wynikiem ciężkiej choroby.

 

Majaczenie może być przerażające zarówno dla pacjenta, jak i dla jego opiekuna lub rodziny. Opiekunowie mogą czuć się wyczerpani i sfrustrowani z powodu poświęconego czasu i innych zasobów potrzebnych do opieki nad osobą z delirium. Majaczenie może czasami ustąpić w ciągu kilku godzin lub dni. W innych przypadkach pełne rozwiązanie zajmuje tygodnie lub miesiące. Z tego powodu ważne jest, aby opiekunowie omówili krótko- i długoterminowe potrzeby pacjenta z lekarzem.

 

Nawet pacjenci, u których wydaje się, że wyzdrowieli, mogą mieć problemy z zapamiętywaniem leków i instrukcjami dotyczącymi samoopieki. Po zwolnieniu osoby ze szpitala, może być potrzebna dodatkowa pomoc członków rodziny lub pielęgniarki domowej, aby zapewnić bezpieczne przeniesienie do domu. W niektórych przypadkach może być potrzebna rehabilitacja lub opieka podostra, dopóki osoba nie wyzdrowieje i nie będzie w stanie samodzielnie o siebie zadbać. Jeśli jest mało prawdopodobne, że dana osoba będzie w stanie ponownie o siebie zadbać, może być wymagana osoba do ciągłej pomocy w domu lub umieszczenie pacjenta w domu opieki.

 

zespol-majaczeniowy

Autor:

Redakcja - ZdalnaPrzychodnia.pl

Redakcja - ZdalnaPrzychodnia.pl

Wykup konsultację online z możliwością wystawienia e-recepty.
[]