Brak produktów w koszyku.

Przemijający atak niedokrwienny mózgu (TIA)

Co to jest przemijający atak niedokrwienny mózgu (TIA)?

 

Przemijający atak niedokrwienny (TIA) to medyczny termin określający objawy neurologiczne, takie jak osłabienie lub drętwienie, które pojawiają się nagle, szybko i całkowicie ustępują. Są one spowodowane przejściowym brakiem krwi w obszarze mózgu. Niektórzy nazywają TIA znakami ostrzegawczymi, ponieważ każdy, u kogo wystąpił przemijający atak niedokrwienny jest narażony na wysokie ryzyko zbliżającego się udaru. Dlatego ważne jest, aby zdawać sobie sprawę z oznak i objawów TIA i jak najszybciej zgłosić się do leczenia w momencie wystąpienia ataku.

 

TIA to epizod, w którym dana osoba ma oznaki lub objawy udaru (np. drętwienie, niezdolność do mówienia), które trwają przez krótki czas. Objawy TIA zwykle trwają od kilku minut do kilku godzin. Osoba może mieć jeden lub wiele ataków. Ludzie całkowicie wracają do zdrowia po objawach TIA.  Są to znaki ostrzegawcze, że dana osoba może być w grupie wysokiego ryzyka udaru, który może spowodować poważne upośledzenie. Natychmiastowe leczenie może zmniejszyć lub wyeliminować to ryzyko. Ważne jest, aby natychmiast uzyskać pomoc.

 

Czym spowodowany jest przemijający atak niedokrwienny mózgu (TIA)?

 

Większość ataków wynika ze zwężenia głównych tętnic mózgu, takich jak tętnice szyjne. Te naczynia krwionośne dostarczają natlenioną krew do komórek mózgowych. Te tętnice mogą zostać zatkane złogami tłuszczu, zwanymi blaszkami. Płytki częściowo blokują tętnicę i mogą prowadzić do tworzenia się skrzepów krwi. Skrzep krwi może dodatkowo zwęzić lub całkowicie zablokować tętnicę. Częściej skrzep krwi odrywa się od ściany tętnicy, przemieszcza się wzdłuż krwiobiegu do mniejszych rozgałęzień i blokuje przepływ krwi do obszaru mózgu zasilanego przez tę tętnicę. W niektórych przypadkach, TIA mogą być spowodowane przez skrzepy krwi, które tworzą się w sercu i przemieszczają się do mózgu. TIA może również wystąpić w wyniku zwężenia i zamknięcia małych naczyń krwionośnych w głębi mózgu.

 

Jeśli tętnica pozostaje zablokowana dłużej niż kilka minut, mózg może ulec uszkodzeniu lub tkanka w tym obszarze może umrzeć. Chwilowe zmniejszenie przepływu krwi do mózgu poprawia się w ciągu kilku minut. Jednak u około jednej trzeciej osób z TIA zablokowana tętnica nie otwiera się wystarczająco szybko, co prowadzi do niewielkiego obszaru uszkodzenia w mózgu. W takich przypadkach, nieuszkodzone części mózgu szybko przejmują funkcję uszkodzonej tkanki, a objawy szybko i całkowicie ustępują. W przeciwieństwie do TIA, w przypadku udaru objawy mogą nie ustąpić całkowicie. Wiele osób nie ma przemijającego ataku niedokrwiennego przed udarem. Jednakże, TIA jest znakiem ostrzegawczym, że dana osoba jest zagrożona udarem. Ważne jest, aby rozpoznawać i leczyć objawy TIA, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia udaru.

 

Jak objawia się przemijający atak niedokrwienny mózgu (TIA)?

 

Objawy TIA są zazwyczaj krótkotrwałe, trwające od kilku minut do godzin. TIA może wystąpić tylko raz lub nawracać (kilka razy dziennie lub w roku).  Do najczęstszych objawów TIA należą:

 

 • Osłabienie lub drętwienie dłoni, twarzy, ramion lub nóg,
 • Trudności w mówieniu (zniekształcona mowa), niewyraźna mowa lub brak możliwości mówienia,
 • Niewyraźne, podwójne lub osłabione widzenie w jednym lub obu oczach.

Jakie są czynniki ryzyka przemijającego ataku niedokrwiennego mózgu (TIA)?

 

Objawy TIA są identyczne jak w przypadku udaru. Kiedy objawy pojawią się po raz pierwszy, nie jest łatwo stwierdzić, czy dana osoba ma udar czy przemijający atak niedokrwienny.

 

Szereg czynników może zwiększać ryzyko przemijającego ataku niedokrwiennego, w tym:

 

 • Wiek powyżej 40 lat,
 • Choroby serca (np. migotanie przedsionków, zwężenie tętnicy szyjnej),
 • Wysokie ciśnienie krwi,
 • Palenie papierosów,
 • Cukrzyca,
 • Wysoki poziom cholesterolu we krwi,
 • Zażywanie narkotyków lub nadużywanie alkoholu,
 • Niedawny poród,
 • Wcześniejsza historia przemijającego napadu niedokrwiennego,
 • Siedzący tryb życia i brak ruchu,
 • Otyłość,
 • Obecna lub przeszła historia zakrzepów krwi.

Ryzyko udaru po TIA

 

Ryzyko udaru po TIA jest najwyższe w ciągu pierwszych kilku godzin do kilku dni po wystąpieniu ataku. Na przykład, ryzyko udaru w ciągu pierwszych dwóch dni po TIA szacuje się na 4 do 10%. Uważa się, że osoby z określonymi cechami mają większe ryzyko wystąpienia udaru, w porównaniu z osobami bez tych cech:

 

 • Cukrzyca,
 • Wiek powyżej 60 lat,
 • Wysokie ciśnienie krwi (ponad 140/90) zmierzone po TIA,
 • Uczucie osłabienia po jednej stronie ciała (np. twarz, ramię, noga) podczas TIA,
 • Problemy z mową podczas TIA,
 • Objawy TIA trwające przez 60 minut lub dłużej,
 • Silnie zatkane lub zwężone tętnice,
 • Istnienie uszkodzenia mózgu spowodowanego przez TIA, które jest widoczne na skanach mózgu za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego.

 

Jak zdiagnozować przemijający atak niedokrwienny?

 

Pomimo faktu, że objawy TIA zwykle ustępują szybko, TIA jest nagłym przypadkiem medycznym, który należy ocenić jak najszybciej, ponieważ po TIA istnieje wysokie ryzyko udaru.

 

Kiedy wezwać pomoc medyczną?

 

W przypadku podejrzenia przemijającego udaru niedokrwiennego, należy natychmiast wezwać pomoc medyczną. Personel ratownictwa medycznego zareaguje tak szybko, jak to możliwe i zawiezie osobę do szpitala wyposażonego w sprzęt do opieki nad osobami w trakcie i po TIA. Większość klinik i gabinetów lekarskich nie ma możliwości diagnozowania i leczenia osób z TIA. Dla pacjentów z podejrzeniem udaru liczy się każda minuta. Osoba, która może mieć TIA, nie powinna jechać do szpitala i nie powinna prosić kogoś innego o prowadzenie pojazdu, ale powinna zadzwonić po karetkę. Ponadto, nie ma potrzeby dzwonienia do lekarza lub pielęgniarki, aby poprosić o poradę, ponieważ stracony zostanie cenny czas, czekając na telefon zwrotny.

 

Najlepszym rozwiązaniem jest szybkie dotarcie na oddział ratunkowy. Od momentu przybycia do pacjenta, personel medyczny może rozpocząć ocenę i leczenie pacjenta. Jeśli dana osoba jedzie do szpitala, leczenie można rozpocząć dopiero po przybyciu na oddział ratunkowy. Jeżeli w drodze do szpitala wystąpi niebezpieczne powikłanie TIA, personel ratownictwa medycznego może być w stanie natychmiast rozwiązać problem.

 

Obrazowanie mózgu

 

W zależności od wyników wywiadu i badania fizykalnego, lekarz zazwyczaj zleca badania krwi i badanie obrazowe mózgu (np. tomografia komputerowa lub rezonans magnetyczny). Badanie obrazowe pozwala lekarzowi zobaczyć obszar mózgu dotknięty TIA.

 

Obrazowanie naczyń krwionośnych

 

Większe naczynia krwionośne zaopatrujące mózg można również obrazować za pomocą tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. Badanie USG może służyć do określenia, czy w naczyniach krwionośnych występują zatory. Czasami zalecane jest również badanie arteriografii.   

Badanie serca

 

Zwykle wykonuje się elektrokardiogram (EKG), aby pomóc lekarzowi zdiagnozować i leczyć problemy z sercem oraz zidentyfikować nieprawidłowy rytm serca, który powoduje udar. Należy to zrobić tak szybko, jak to możliwe. U niektórych osób z TIA, serce lub aorta mogą być źródłem skrzepu krwi powodującego TIA. Od aorty odchodzą naczynia krwionośne, które dostarczają krew do mózgu. Mogą być również potrzebne inne badania serca, takie jak echokardiogram. Ten test wykorzystuje fale dźwiękowe do badania serca i aorty.

 

Jak leczyć przemijający atak niedokrwienny mózgu (TIA)?

 

Optymalne leczenie TIA zależy od przypuszczalnej przyczyny ataku, w tym czasu, jaki upłynął od wystąpienia pierwszych objawów oraz podstawowych problemów zdrowotnych pacjenta. Celem leczenia jest zmniejszenie ryzyka wystąpienia udaru. Istnieje kilka rodzajów leczenia:

 

 • Leczenie czynników ryzyka, takich jak wysokie ciśnienie krwi,
 • Terapia przeciwpłytkowa,
 • Leczenie statynami, w celu obniżenia poziomu cholesterolu LDL,
 • Terapia przeciwzakrzepowa,
 • Rewaskularyzacja (procedura przywracania przepływu krwi).

Leczenie czynników ryzyka

 

Każdy, kto przeszedł TIA, ma zwiększone ryzyko wystąpienia kolejnego ataku lub udaru w przyszłości, szczególnie w ciągu pierwszych 48 godzin po ataku. Leczenie może znacznie zmniejszyć ryzyko udaru w dłuższej perspektywie. Ponadto, zmiany stylu życia i leczenie podstawowych problemów zdrowotnych mogą pomóc zmniejszyć ryzyko przyszłych udarów. W zależności od sytuacji danej osoby, mogą to być:

 

 • Leczenie nadciśnienia tętniczego,
 • Kontrolowanie cukrzycy,
 • Rzucenie palenia,
 • Leczenie wysokiego poziomu cholesterolu i lipidów.

Terapia przeciwpłytkowa

 

Płytki krwi to rodzaj komórek, które krążą we krwi i pomagają krwi w krzepnięciu. W TIA, płytki krwi zlepiają się ze sobą i tworzą skrzepy w zwężonych tętnicach. Może to tymczasowo zablokować przepływ krwi w mózgu. Terapia przeciwpłytkowa to leki, które mogą pomóc w zapobieganiu powstawania nowych zakrzepów. Wytyczne ekspertów zalecają, aby większość pacjentów z TIA i bez przeciwwskazań zaczęła przyjmować leki przeciwpłytkow,e w celu zmniejszenia ryzyka kolejnego udaru. Dostępne leki obejmują aspirynę, klopidogrel i połączenie aspiryny z dipirydamolem o przedłużonym uwalnianiu. Pacjenci z nieregularnym rytmem serca (migotaniem przedsionków) powinni być leczeni lekami przeciwzakrzepowymi.

 

Dipirydamol i aspiryna

 

Dipirydamol to lek, który można podawać po TIA, w celu zmniejszenia ryzyka udaru. Często jest podawany w postaci o przedłużonym uwalnianiu, w połączeniu z aspiryną. Przyjmuje się go dwa razy dziennie. Skutki uboczne dipirydamolu obejmują ból głowy, rozstrój żołądka i biegunkę. Bóle głowy zwykle ustępują w ciągu pierwszego tygodnia.

 

Aspiryna

 

Codzienna dawka aspiryny może pomóc zmniejszyć ryzyko przyszłego udaru. Aspiryna zazwyczaj kosztuje znacznie mniej niż inne leki przeciwpłytkowe.

 

Klopidogrel

 

Klopidogrel jest lekiem przeciwpłytkowym stosowanym również u pacjentów po TIA, w celu zmniejszenia ryzyka udaru. W porównaniu z aspiryną, klopidogrel powoduje nieco większą częstość wysypki i biegunki, ale nieco mniejszą częstość występowania rozstroju żołądka lub krwawienia z przewodu pokarmowego.

 

Cilostazol

 

Cilostazol to kolejny lek przeciwpłytkowy, który zmniejsza ryzyko udaru niedokrwiennego po TIA. Został przetestowany głównie w Chinach i Japonii w zapobieganiu udarom i jest najczęściej stosowany w tym wskazaniu w krajach azjatyckich. Działania niepożądane mogą obejmować bóle głowy, biegunkę, zawroty głowy, kołatanie serca i przyspieszenie akcji serca. Osoby z niewydolnością serca nie powinny przyjmować Cilostazolu.

 

Krótkotrwała podwójna terapia przeciwpłytkowa

 

W niektórych przypadkach, podwójna terapia przeciwpłytkowa, czyli na przykład aspiryna plus klopidogrel, jest zalecana natychmiast po ataku i kontynuowana przez 21 dni lub dłużej, w zależności od rodzaju ataku. Następnie, kontynuuje się terapię przeciwpłytkową jednym z leków wymienionych powyżej (aspiryna, dipirydamol o przedłużonym uwalnianiu aspiryny, klopidogrel lub cilostazol). 

 

Terapia przeciwzakrzepowa

 

Leki przeciwzakrzepowe są często określane jako leki rozrzedzające krew. Działają poprzez zmniejszenie tworzenia się skrzepów krwi. Leczenie przeciwzakrzepowe jest zwykle zalecane dla wybranych osób z nieregularnym rytmem serca (migotanie przedsionków), które przeszły TIA lub są zagrożone atakiem lub udarem. Doustne leki przeciwzakrzepowe obejmują:

 

 • Apiksaban,
 • Dabigatran,
 • Edoksaban,
 • Rywaroksaban,
 • Warfarynę.

Lekarz może porozmawiać z pacjentem o twoich możliwościach i różnicach między dostępnymi lekami. Osoby przyjmujące warfarynę muszą regularnie poddawać się badaniom krwi, aby monitorować krzepnięcie krwi. Muszą również uważać, aby codziennie jeść mniej więcej taką samą ilość witaminy K w swojej diecie, ponieważ witamina K wpływa na działanie warfaryny.

 

Rewaskularyzacja

 

Rewaskularyzacja to termin medyczny określający przywrócenie przepływu krwi do danego obszaru. U osób, które przeszły TIA, rewaskularyzacja zwykle odnosi się do zabiegu inwazyjnego, który otwiera zablokowaną tętnicę szyjną, co poprawia przepływ krwi do mózgu i zmniejsza ryzyko udaru. Procedura ta nosi nazwę endarterektomii tętnicy szyjnej. Stopień zablokowania tętnicy szyjnej można zmierzyć nieinwazyjnym badaniem, takim jak USG, CT lub MRI. Endarterektomia tętnicy szyjnej jest najbardziej skuteczna, gdy jest wykonywana przez chirurga naczyniowego, który posiada specjalistyczne przeszkolenie i doświadczenie w tej procedurze. Jednak nawet w doświadczonych rękach, procedura wiąże się z ryzykiem, w tym krwawieniem, urazem mózgu, udarem, a nawet śmiercią. Niektóre osoby mogą odnieść korzyści z endarterektomii tętnicy szyjnej. Dla innych ryzyko związane z procedurą jest większe niż potencjalne korzyści. Umieszczenie stentu w tętnicy szyjnej jest alternatywą, jeśli nie ma możliwości wykonania endarterektomii tętnicy szyjnej lub jeśli pacjent nie chce poddawać się temu zabiegowi.

przemijajacy-atak-niedokrwienny

Autor:

Redakcja - ZdalnaPrzychodnia.pl

Redakcja - ZdalnaPrzychodnia.pl

Wykup konsultację online z możliwością wystawienia e-recepty.
[]