Menu
Brak produktów w koszyku.

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy

 

Przeczytaj artykuł, aby dowiedzieć się jak zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy wpływa na pracowników i działalnośc. Sprawdź jak zarządzać ryzykiem zakażenia COVID-19 podczas organizacji spotkań i wydarzeń. Co więcej, dowiedz się jak przygotować miejsce pracy na wypadek pojawienia się COVID-19 w Twoim środowisku pracy.

 

COVID-19 przenosi się drogą kropelkową. Kiedy osoba zakażona COVID-19 kaszle, kicha lub wydycha powietrze, uwalnia kropelki zakażonego płynu. Większość z tych kropel, spada na pobliskie powierzchnie i przedmioty, takie jak biurka, stoły lub telefony. COVID-19 można zakazić się między innymi poprzez dotknięcie skażonych powierzchni lub przedmiotów, a następnie dotknięcie oczu, nosa lub ust. Jeśli stoisz w odległości 1 metra lub bliżej od osoby z COVID-19, możesz się zakazić, wdychając kropelki wydychane przez osobę chorą. Innymi słowy, COVID-19 rozprzestrzenia się podobnie jak grypa.

 

Większość osób z COVID-19 doświadcza łagodnych objawów i wraca w miarę szybko do zdrowia. Jednakże, niektóre osoby doświadczają cięższego przebiegu choroby i mogą wymagać opieki szpitalnej. Ryzyko poważnej choroby rośnie wraz z wiekiem. Wydaje się, że osoby po 40. roku życia, są bardziej wrażliwe na chorobę. Osoby z osłabionym układem odpornościowym i osoby z chorobami współistniejącymi, takimi jak cukrzyca, choroby serca i płuc, również są bardziej podatne na cięższy przebieg zakażenia.

 

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy – Proste sposoby zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 w miejscu pracy

 

Poniższe niedrogie środki pomogą zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji w Twoim miejscu pracy. Każdy pracownik powinien zacząć robić te rzeczy już teraz, nawet jeśli COVID-19 nie pojawił się w środowisku pracy. Środki te mogą zmniejszyć liczbę dni pracy utraconych z powodu choroby pracowników i zatrzymać lub spowolnić rozprzestrzenianie się COVID-19, jeśli pojawi się w zakładzie pracy.

 

Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i higieniczne:

 

– Powierzchnie (np. biurka i stoły) oraz przedmioty (np. telefony, klawiatury) należy dokładnie i regularnie czyścić środkiem dezynfekującym, ponieważ dotykanie zakażonych powierzchni przez pracowników i klientów jest jednym z głównych sposobów rozprzestrzeniania się COVID-19.

 

Promuj regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, kontrahentów i klientów:

 

– Umieść dozowniki z środkiem odkażającym do rąk w widocznych miejscach w miejscu pracy. Upewnij się, że dozowniki są regularnie uzupełniane.

– Wystaw plakaty/ulotki promujące częste mycie rąk.

– Upewnij się, że pracownicy i klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą umyć ręce mydłem i wodą, ponieważ dokładne mycie rąk zabija wirusy na rękach i zapobiega rozprzestrzenianiu COVID-19.

 

Promuj higienę dróg oddechowych w miejscu pracy:

 

– Wystaw plakaty promujące higienę dróg oddechowych.

– Upewnij się, że maski na twarz lub chusteczki papierowe są dostępne w miejscach pracy dla tych, którzy mają katar lub kaszel. Zaopatrz się także w zamknięte pojemniki do utylizacji zużytych masek i chusteczek. Dbanie o higienę dróg oddechowych może zapobiegać rozprzestrzenianiu COVID-19.

 

Doradzaj pracownikom i kontrahentom, aby przed wyjazdem służbowym zapoznali się z krajowymi wytycznymi dotyczącymi podróży

 

Poinformuj swoich pracowników, kontrahentów i klientów, że jeśli COVID-19 zacznie się rozprzestrzeniać w Twoim miejscu pracy, każdy kto ma nawet łagodny kaszel lub niską gorączkę (37,3 0C lub więcej), powinien pozostać w domu. Powinni również pozostać w domu (lub pracować z domu) pracownicy, którzy zażyli leki, takie jak paracetamol, ibuprofen lub aspiryna, które mogą maskować objawy infekcji:

– Wciąż promuj przesłanie, że ludzie muszą pozostać w domu, nawet jeśli mają tylko łagodne objawy COVID-19.

– Wyświetlaj plakaty z tą wiadomością w swoim miejscu pracy. Połącz to z innymi kanały komunikacji, powszechnie używanymi w Twojej organizacji lub biznesie.

– Wyjaśnij pracownikom, że będą mogli zaliczyć ten czas wolny jako zwolnienie chorobowe.

 

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy – Jak zarządzać ryzykiem zakażenia podczas organizacji spotkań i wydarzeń?

 

Organizatorzy spotkań i wydarzeń muszą pomyśleć o potencjalnym ryzyku zakażenia COVID-19.  Istnieje ryzyko, że osoby uczestniczące w spotkaniu lub wydarzeniu, mogą być nieświadome zakażenia COVID-19. Co za ty idzie, mogą narazić inne osoby na zakażenie. Chociaż COVID-19 ma łagodny przebieg w większości przypadków, 1 na 5 osób, potrzebuje leczenia szpitalnego. Zatem, nie warto zwiększać potencjalnego ryzyka zakażenia podczas spotkań na tle pracowniczym. Jak wiadomo, spotkania zawsze wiążą się z kontaktem pomiędzy ludźmi. Ważne, aby utrzymywać bezpieczny dystans pomiędzy uczestnikami spotkania i stosować środki ochronne, takie jak poprawnie założone maseczki (zasłaniające usta i nos) i regularna dezynfekcja rąk.

 

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy

 

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy – Kluczowe kwestie dotyczące zapobiegania lub ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19

 

Przed spotkaniem lub wydarzeniem:

 

Przed jakimkolwiek spotkaniem lub wydarzenia, zapoznaj się z regulaminem panującym w danym miejscu pracy.

Opracuj i uzgodnij plan gotowości, aby zapobiegać infekcji podczas spotkań:

– Zastanów się, czy konieczne jest spotkanie twarzą w twarz? Czy można zorganizować spotkanie w formie telekonferencji lub wydarzenie online?

– Czy można ograniczyć liczbę osób, która mogłaby wziąć udział w spotkaniu?

– Zapewnij wszystkim dostęp do masek ochronnych, chusteczek higienicznych oraz dozowników, których mogą użyć do odkażenia rąk. Miej dostępne maski chirurgiczne dla każdego, u kogo pojawiają się objawy ze strony układu oddechowego.

 

Aktywnie monitoruj, czy pojawiają się objawy COVID-19 u współpracowników i klientów. Poinformuj osoby zaproszone na spotkanie z wyprzedzeniem, że jeśli mają jakiekolwiek objawy zakażenia lub źle się czują, nie powinny przychodzić na spotkanie.

 

Upewnij się, że wszyscy organizatorzy, uczestnicy, firmy cateringowe i goście zostawią dane kontaktowe do siebie, takie jak numer telefonu komórkowego, adres e-mail i adres zamieszkania. Przekaż informacją, że ich dane mogą zostać udostępnione lokalnym władzom zdrowia publicznego, jeśli którykolwiek z uczestników okaże się zakażony. Każdy, kto się nie zgadza na te warunki, nie powinien uczestniczyć w wydarzeniu lub spotkaniu.

 

Opracuj i uzgodnij plan reakcji na wypadek, gdyby ktoś na spotkaniu przejawiał objawy COVID-19 (suchy kaszel, gorączka, złe samopoczucie). Plan ten powinien obejmować co najmniej następujące kroki:

 

– Zidentyfikuj pomieszczenie lub obszar, w którym może przebywać ktoś, kto źle się czuje lub ma objawy zakażenia. Należy odizolować taką osobę od reszty uczestników wydarzenia.

 

– Zastanów się, jak bezpiecznie przetransportować taką osobę do domu lub odpowiedniej placówki, w celu wykonania testu w kierunku COVID-19.

 

 – Dowiedz się, co zrobić, jeśli uczestnik spotkania, członek personelu lub usługodawca uzyska wynik pozytywny testu na COVID-19 podczas spotkania lub zaraz po nim.

 

Podczas spotkania lub wydarzenia

 

Przekaż informacje lub ulotki, najlepiej ustnie i pisemnie, na temat COVID-19 i środków, jakie podejmują organizatorzy, aby spotkanie było bezpieczna dla uczestników. Zachęcaj do unikania podawania rąk podczas przywitania oraz do regularnego mycia rąk i noszenia maseczki ochronnej w odpowiedni sposób. Ponadto, zachęcaj uczestników do zakrywania twarzy zgiętym łokciem lub chusteczką, podczas kaszlenia lub kichania. Dostarcz na miejsce chusteczki i zamknięte pojemniki do utylizacji odpadów.

 

Umieść w widocznym miejscu dozowniki do dezynfekcji rąk. Zaplanuj przestrzeń tak, aby zachować bezpieczny odstęp pomiędzy uczestnikami spotkania, na przykład rozstaw krzesła w większej odległości. O ile to możliwe, otwieraj okna i drzwi, aby zapewnić dobrą wentylację sali. Jeśli ktokolwiek zacznie źle się czuć, postępuj zgodnie z planem gotowości przygotowanym wcześniej.

 

Po spotkaniu

 

Zachowaj nazwiska i dane kontaktowe wszystkich uczestników spotkania, przez co najmniej jeden miesiąc. Pomoże to odpowiednim służbom zdrowia zidentyfikować osoby, które mogły być narażone na COVID-19, jeśli jeden lub więcej uczestników spotkania zachoruje wkrótce po spotkaniu.  

 

Jeśli ktoś na spotkaniu lub podczas wydarzenia został zidentyfikowany jako podejrzany przypadek zakażenia, organizator powinien poinformować o tym uczestników. Należy poradzić im, aby sami monitorowali objawy przez kolejne 14 dni i mierzyli temperaturę dwa razy dziennie. Jeśli wystąpią u kogokolwiek chociaż łagodne objawy zakażenia, w tym kaszel lub gorączka (tj. temperatura 37,30C lub wyższa), dana osoba powinna pozostać w domu i izolować się. Oznacza to unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami, w tym również ze współlokatorami. Osoba z podejrzeniem zakażenia powinna skontaktować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i poinformować o swoich objawach.

 

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy – Kwestie do rozważenia odnośnie podróży służbowych

 

Przed podróżą

 

– Upewnij się, że Twoja organizacja i jej pracownicy mają najnowsze informacje na temat obszarów, gdzie rozprzestrzenia się COVID-19.

– Na podstawie najnowszych informacji, organizacja powinna ocenić korzyści i ryzyko związane z nadchodzącymi planami podróży.

– Unikaj wysyłania w podróż pracowników, którzy mogą być bardziej narażeni na poważny przebieg choroby (np. starsi pracownicy i osoby z chorobami, takimi jak cukrzyca, choroby serca i płuc) w obszary, na których rozprzestrzenia się COVID-19.

– Upewnij się, że wszystkie osoby podróżujące do miejsc gdzie występuje COVID-19, zostały odpowiednio poinformowane o sytuacji i środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować.

– Rozważ wydanie pracownikom, którzy podróżują, małych buteleczek z płynem do odkażania dłoni. Może to ułatwić regularne mycie rąk.

 

Podczas podróży:

 

– Zachęcaj pracowników do regularnego mycia rąk i przebywania w odległości co najmniej 1 m od osób, które kaszlą lub kichają.

– Upewnij się, że pracownicy wiedzą, co robić i z kim się kontaktować, jeśli poczują się źle podczas podróży.

– Sprawdź,  czy Twoi pracownicy postępują zgodnie z instrukcjami władz lokalnych i przestrzegają wszelkich lokalnych ograniczeń dotyczących podróży, przemieszczania się, unikania dużych zgromadzeń, przestrzegania środków ochronnych.

 

Po powrocie z podróży:

 

Pracownicy, którzy wrócili z obszaru, na którym rozprzestrzenia się COVID-19, powinni monitorować swój stan zdrowia, w tym pojawiające się objawy przez 14 dni po powrocie. Należy mierzyć temperaturę dwa razy dziennie. Po powrocie z niektórych miejsc konieczna jest kwarantanna, co oznacza, że należy odizolować się od innych osób na okres 10-14 dni i pozostać w domu. Jeśli wystąpi choćby łagodny kaszel lub niska gorączka (tj. temperatura 37,30C lub więcej) należy pozostać w domu i izolować się. Oznacza to unikanie bliskiego kontaktu z innymi osobami, w tym ze współlokatorami. Podczas kontaktu z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, należy podać miejsce pobytu podczas podróży służbowej oraz opisać występujące objawy.

 

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy – Przygotowanie miejsca pracy na wypadek pojawienia się COVID-19

 

Ważne, aby mieć plan, co zrobić, kiedy w miejscu pracy pojawi się u pracowników zakażenie COVID-19.

 

– Plan powinien obejmować umieszczenie chorego w pomieszczeniu lub obszarze, w którym jest on odizolowany od innych pracowników lub jeśli nie ma takiej możliwości, aby maksymalnie ograniczyć liczbę osób, które mają kontakt z chorym. Należy natychmiast skontaktować się z lokalnym ośrodkiem służby zdrowia.

 

– Zastanów się, jak zidentyfikować osoby, które mogą być zagrożone zakażeniem na koronawirusa.

– Wspieraj współpracowników i nie wywieraj na nich piętna z powodu zakażenia.

– Promuj regularną telepracę w całej organizacji. Telepraca pomoże Twojej firmie działać, a pracownicy będą bezpieczni.

– Doradzaj ludziom unikanie transportu publicznego i przebywania w zatłoczonych miejscach.

 

Plan powinien określać, jak utrzymać działalność firmy, nawet jeżeli duża część pracowników zostanie dotknięta zakażeniem i jak firma może poradzić sobie w przypadku wprowadzenia obostrzeń. Poinformuj swoich pracowników i kontrahentów o planie i upewnij się, że wszyscy działają zgodnie z planem.

 

Podkreśl kluczowe punkty, takie jak znaczenie trzymania się z dala od pracy, nawet jeśli pracownicy mają łagodne objawy lub przyjmują leki (np. paracetamol, ibuprofen), które mogą maskować objawy zakażenia. Upewnij się, że Twój plan uwzględnia także zadbanie o zdrowie psychiczne wszystkich pracowników. Wiele osób odczuwa negatywne wpływ pandemii na stan zdrowia psychicznego. Może to mieć wpływa na wykonywaną pracę, a także na życie rodzinne i codzienne funkcjonowanie.

 

Przeczytaj więcej na temat zapobiegania COVID-19.

Zakażenie wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) w miejscu pracy

Autor:

Redakcja - ZdalnaPrzychodnia.pl

Redakcja - ZdalnaPrzychodnia.pl

Nasza oferta szybkich testów na koronawirusa do wykonania w domu

Test antygenowy + konsultacja online

 • Szybki test w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem
 • Wykrywa fragmenty białka wirusa
 • Bezpośrednio wykrywa czynnik zakaźny
 • Wymaz z nosogardła
 • Wynik w 15-30 minut 
 • Test wykonywany pod kontrolą lekarza z omówieniem wyniku
 • U Ciebie w 24h – szybka wysyłka

CENA: 129zł

 

Test na przeciwciała + konsultacja online

 • Szybki test w kierunku przebytego zakażenia koronawirusem
 • Wykrywa przeciwciała przeciw wirusowi 
 • Ocenia odpowiedź organizmu na zakażenie
 • Próbka krwi
 • Wynik w 10-20 minut
 • Test wykonywany pod kontrolą lekarza z omówieniem wyniku
 • U Ciebie w 24h – szybka wysyłka

CENA: 129zł

 
Wykup konsultację online z możliwością wystawienia e-recepty.
[]