Menu
Brak produktów w koszyku.

COVID-19 i zwierzęta

COVID-19 i zwierzęta – Co wiemy do tej pory?

 

Nie znamy dokładnego źródła obecnego wybuchu epidemii koronawirusa (COVID-19), ale wiemy, że pierwotnie pochodziło ono od zwierzęcia, prawdopodobnie nietoperza. W tej chwili, nie ma dowodów na to, że zwierzęta odgrywają znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu wirusa, powodującego COVID-19. W oparciu o ograniczone do tej pory informacje, ryzyko rozprzestrzeniania się COVID-19 na ludzi przez zwierzęta uważa się za niskie. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, czy i jak COVID-19 może wpływać na różne zwierzęta.

 

COVID-19 i zwierzęta – Czy zwierzęta i ludzie mogą przekazywać sobie zakażenie?

 

Na całym świecie istnieje bardzo niewielka liczbę zwierząt domowych zakażonych wirusem wywołującym COVID-19, po kontakcie z osobą z SARS-CoV-2. Obecnie, nie ma dowodów na to, że zwierzęta są źródłem zakażenia COVID-19.

 

Dopóki nie dowiemy się więcej o tym, jak wirus wpływa na zwierzęta, traktuj zwierzęta tak jak do tej pory i chroń je przed potencjalną infekcją:

 

 • Nie pozwalaj zwierzętom wchodzić w interakcje z osobami spoza domu,
 • Jeśli to możliwe, trzymaj koty w domu, aby zapobiec ich interakcji z innymi ludźmi,
 • Wyprowadzaj psy na smyczy, zachowując odległość co najmniej 2 metrów od innych ludzi,
 • Unikaj parków dla psów lub miejsc publicznych, w których gromadzi się duża liczba ludzi,
 • Porozmawiaj ze swoim weterynarzem, jeśli zwierzę zachoruje lub jeśli masz jakiekolwiek obawy dotyczące jego zdrowia.

 

Wiemy, że koty, psy i kilka innych rodzajów zwierząt mogą zakazić się SARS-CoV-2. Jednkaże, nie znamy jeszcze wszystkich zwierząt, które mogą zakazić się CODID-19

 

COVID-19 i zwierzęta – Doniesienia o zakażeniach zwierząt wirusem na całym świecie.

 

W kilku krajach, w tym w Stanach Zjednoczonych, odnotowano zakażenie wirusem małej liczby domowych kotów i psów. Większość z tych zwierząt, zachorowała po kontakcie z osobami z COVID-19.

 

Kilka lwów i tygrysów w nowojorskim zoo dało wynik pozytywny testu na SARS-CoV-2, po wykazaniu objawów choroby układu oddechowego. Zakażenie tygrysa było pierwszym potwierdzonym przypadkiem zakażenia COVID-19 u zwierzęcia w Stanach Zjednoczonych. Urzędnicy służby zdrowia uważają, że te zwierzęta zachorowały po kontakcie z pracownikiem zoo, który został zakażony SARS-CoV-2. Wszystkie zwierzęta w pełni wyzdrowiały.

 

Na wielu fermach w Holandii, Danii, Hiszpanii i w Stanów Zjednoczonych, norki wykazały zakażenie SARS-CoV-2. Zakażenie COVID-19 u norek hodowlanych, charakteryzowało się chorobami układu oddechowego i zwiększoną śmiertelnością. Ponieważ niektórzy pracownicy na fermach mieli objawy COVID-19, prawdopodobne jest, że źródłem infekcji norek byli zakażeni pracownicy fermy. Obecnie, nie ma dowodów na to, że zwierzęta odgrywają znaczącą rolę w rozprzestrzenianiu SARS-CoV-2 na ludzi. Jednakże, raporty z zakażonych ferm norek w Holandii sugerują, że w tych środowiskach istnieje możliwość przeniesienia SARS-CoV-2 z norek na ludzi. Ponadto, niektóre koty i psy hodowlane na fermach norek w Europie, również dały wynik pozytywny na SARS-CoV-2. To sugeruje, że były mogły zostać zakażone przez człowieka.

 

COVID-19 i zwierzęta – Badania naukowe

 

Urzędnicy ds. zdrowia publicznego i zdrowia zwierząt, prowadzą w niektórych stanach aktywny nadzór nad SARS-CoV-2 u zwierząt domowych. Obserwują zakażenia u kotów, psów i innych małych ssaków, które miały kontakt z osobą z COVID-19. Zwierzęta te są testowane pod kątem zakażenia SARS-CoV-2, a także testowane, aby sprawdzić, czy dane zwierzę rozwija przeciwciała przeciwko temu wirusowi. Ma to nam pomóc lepiej zrozumieć, jak powszechne może być zakażenie SARS-CoV-2 u zwierząt domowych. Co więcej, pozwoli ocenić jaka jest możliwa rola zwierząt domowych w rozprzestrzenianiu się COVID-19.

 

Ostatnie badania pokazują, że fretki, koty i złote chomiki syryjskie mogą być eksperymentalnie zakażone wirusem. Co więcej, mogą przenosić zakażenie na inne zwierzęta tego samego gatunku, w warunkach laboratoryjnych.

 

W wielu badaniach analizowano naczelne ssaki, inne niż ludzie, jako modele zakażeń u ludzi. Makaki królewskie, makaki krabożerne, kotawce zielonosine i pospolite marmozety mogą zarazić się SARS-CoV-2 i zachorować w warunkach laboratoryjnych.

 

Wyniki badań sugerują, że myszy, świnie, kury i kaczki nie wydają się zakażać, ani rozprzestrzeniać infekcji.

 

Dane pochodzące z jednego z badań sugerują, że niektóre psy mogą się zakazić, ale mogą nie przenosić wirusa na inne psy. Łatwiej wirusa mogą przenieść koty i fretki. Mogą one łatwo przenosić wirusa na inne zwierzęta tego samego gatunku.

 

Odkrycia te oparto na małej liczbie zwierząt i nie pokazują one, czy zwierzęta w dużym stopniu mogą przenosić infekcję na ludzi. Potrzebne są dalsze badania, aby zrozumieć, czy i jak COVID-19 może wpływać na różne zwierzęta.

 

COVID-19 i zwierzęta – Czy istnieje test na COVID-19 dla zwierząt?

 

Niektóre weterynaryjne laboratoria diagnostyczne opracowały testy diagnostyczne w kierunku SARS-CoV-2 (wirusa powodującego COVID-19) do stosowania u zwierząt domowych, w razie potrzeby. Testy diagnostyczne dla zwierząt są regulowane inaczej niż dla ludzi. W Stanach Zjednoczonych, FDA nie wymaga zatwierdzenia, ani zezwolenia przed wprowadzeniem do obrotu testów diagnostycznych, przeznaczonych do użytku na zwierzętach. FDA (ang. Food and Drug Administration) to amerykańska instytucja rządowa utworzona w 1906, znana jako Agencja Żywności i Leków. Instytucja zajmuje się kontrolowaniem bezpieczeństwa i zatwierdzaniem wyrobów i usług związanych z żywnością oraz lekami. Testy zostały udostępnione przez IDEXX w Ameryce Północnej w kwietniu.

 

W tej chwili, nie zaleca się rutynowych testów u zwierząt na obecność COVID-19. Obecnie, nie ma dowodów na to, że zwierzęta są źródłem zakażenia COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. W oparciu o ograniczone do tej pory informacje, ryzyko rozprzestrzeniania wirusa przez zwierzęta domowe uważa się za niskie. Jeśli Twoje zwierzę jest chore, skonsultuj się z weterynarzem.

 

COVID-19 i zwierzęta – Czy kot lub pies może zakazić się wirusem COVID-19?

 

Wciąż dowiadujemy się nowym informacji o wirusie i sposobie jego rozprzestrzeniania się, również wśród zwierząt. Wydaje się, że w niektórych sytuacjach może on przenosić się z ludzi na zwierzęta. FDA wie o bardzo niewielkiej liczbie zwierząt domowych, w tym kotów, zgłoszonych jako zakażone wirusem wywołującym COVID-19. Większość tych przypadków była związana z bliskim kontaktem z osobami, u których uzyskano wynik pozytywny na COVID-19.

 

W tej chwili, nie ma dowodów na to, że zwierzęta domowe, w tym koty i psy, odgrywają rolę w rozprzestrzenianiu się COVID-19 na ludzi. Wirus, który powoduje COVID-19, przenosi się głównie z człowieka na człowieka, drogą kropelkową – podczas kaszlu, kichania lub rozmowy.

 

Osoby chore na COVID-19 powinny odizolować się od innych ludzi i zwierząt, w tym od zwierząt domowych, podczas choroby. Należy przyjąć takie postepowanie, dopóki nie dowiemy się więcej o tym, jak wirus wpływa na zwierzęta. Jeśli musisz opiekować się swoim zwierzakiem lub przebywać w pobliżu zwierząt, gdy jesteś chory, zakładaj materiałową osłonę twarzy i myj ręce przed i po interakcji ze zwierzętami.

 

COVID-19 i zwierzęta – Czy zwierzęta mogą przenosić wirusa na skórze lub futrze?

 

Chociaż wiemy, że niektóre bakterie i grzyby mogą przenosić się na włosach i sierści, nie ma dowodów na to, że wirusy, w tym wirus wywołujący COVID-19, mogą przenosić się na ludzi ze skóry, włosów lub sierści zwierząt domowych.

 

Ponieważ jednak zwierzęta mogą czasami przenosić inne zarazki, które mogą wywoływać choroby, zawsze warto praktykować zdrowe nawyki dotyczące zwierząt domowych i innych zwierząt. Zaliczamy do nich między innymi mycie rąk przed i po interakcji z nimi, a zwłaszcza po sprzątaniu ich odchodów.

 

Nie ma produktów, które są zatwierdzone do dezynfekcji sierści lub włosów zwierząt domowych. Jeśli zdecydujesz się wykąpać zwierzę, najpierw porozmawiaj z weterynarzem o odpowiednich produktach. Nigdy nie używaj środków odkażających do rąk, ani innych przemysłowych środków czyszczących. Mogą one wniknąć w skórę lub zostać zlizane i połknięte przez zwierzę. Jeśli ostatnio używałeś któregokolwiek z wyższej wymienionych produktów u swojego zwierzaka lub zwierzę wykazuje oznaki choroby po kontakcie z danym produktem, skontaktuj się z weterynarzem.

 

COVID-19 i zwierzęta – Czy to prawda, że ​​zwierzęta, takie jak psy, koty i bydło, mogą zakazić się różnymi rodzajami koronawirusa?

 

Tak. Koronawirusy to duża rodzina wirusów. Niektóre koronawirusy, takie jak COVID-19, powodują u ludzi choroby podobne do przeziębienia. Inne wirusy, powodują choroby u niektórych rodzajów zwierząt, takich jak bydło, wielbłądy i nietoperze. Niektóre koronawirusy, takie jak koronawirusy psów i kotów, infekują tylko zwierzęta i nie zakażają ludzi. Na przykład, koronawirus bydła wywołuje biegunkę u młodych cieląt, a ciężarne krowy są rutynowo szczepione, aby zapobiec infekcjom u cieląt. Ta szczepionka jest dopuszczona do stosowania wyłącznie u bydła przeciwko koronawirusowi i nie jest licencjonowana do zapobiegania COVID-19 u bydła ani innych gatunków, w tym ludzi.

 

Psy mogą zakazić się koronawirusem układu oddechowego. Jest on częścią kompleksu wirusów i bakterii, związanych z zakaźną chorobą układu oddechowego psów, powszechnie znaną jako „kaszel hodowlany”. Chociaż wirus ten jest wysoce zaraźliwy, zarówno wśród psów domowych, jak i dzikich, nie jest przenoszony na inne gatunki zwierząt, ani ludzi.

 

Większość szczepów koronawirusa jelitowego kotów, postaci żołądkowo-jelitowej, jest zwalczana przez układ odpornościowy kota, bez powodowania choroby. Jednakże, u niewielkiej części kotów, wirus może powodować zakaźne zapalenie otrzewnej kotów (FIP), czyli chorobę, która prawie zawsze kończy się śmiercią.

 

Inne gatunki zwierząt, takie jak konie, indyki, kury i świnie, mogą zakazić się innymi szczepami koronawirusów, ale podobnie jak szczepy wymienione powyżej, nie są one przenoszone na ludzi. Nie ma danych, które sugerowałyby, że obecna lub poprzednia infekcja innym szczepem koronawirusa zwiększy lub zmniejszy prawdopodobieństwo zakażenia się COVID-19 u Twojego zwierzaka.

 

Jest mało prawdopodobne, aby szczepionki przeciwko konkretnemu koronawirusowi, wybrane dla danego gatunku, działały przeciwko COVID-19. Jest to nowy wirus, który różni się od innych szczepów koronawirusów występujących u danych gatunków. Szczepionki są przeznaczone dla konkretnych szczepów wirusów.

 

COVID-19 i zwierzęta – Czy można adoptować zwierzaka podczas pandemii?

 

Nie ma powodu, aby sądzić, że jakiekolwiek zwierzęta, w tym zwierzęta ze schronisk, mogą być źródłem COVID-19. Wirus, który powoduje COVID-19, przenosi się głównie z człowieka na człowieka, zwykle drogą kropelkową.

COVID-19 i zwierzęta

Autor:

Redakcja - ZdalnaPrzychodnia.pl

Redakcja - ZdalnaPrzychodnia.pl

Nasza oferta szybkich testów na koronawirusa do wykonania w domu

Test antygenowy + konsultacja online

 • Szybki test w kierunku aktywnego zakażenia koronawirusem
 • Wykrywa fragmenty białka wirusa
 • Bezpośrednio wykrywa czynnik zakaźny
 • Wymaz z nosogardła
 • Wynik w 15-30 minut 
 • Test wykonywany pod kontrolą lekarza z omówieniem wyniku
 • U Ciebie w 24h – szybka wysyłka

CENA: 149zł

 

Test na przeciwciała + konsultacja online

 • Szybki test w kierunku przebytego zakażenia koronawirusem
 • Wykrywa przeciwciała przeciw wirusowi 
 • Ocenia odpowiedź organizmu na zakażenie
 • Próbka krwi
 • Wynik w 10-20 minut
 • Test wykonywany pod kontrolą lekarza z omówieniem wyniku
 • U Ciebie w 24h – szybka wysyłka

CENA: 149zł

 
Wykup konsultację online z możliwością wystawienia e-recepty.
[]